top
logo
Start Ewidencja Członków PZW Ewidencja Członków PZW - Lista zmian
PDF Drukuj
Numer wersji (kompilacja) Lista zmian
1.1.2.70 Umożliwienie dopisania rekordu "pracy" członka na rzecz koła bez daty zakończenia.
1.1.2.71 Nowy druk karty ewidencyjnej
1.1.2.72 Poprawiono szybkość generowania druków
1.1.2.78 Dodanie wyświetlania adresu członka na jego karcie ewidencyjnej
1.1.3.1

Dodanie funkcjonalności zapisu fotografii członka oraz wyświetlanie jej na karcie ewidencyjnej.

Aktualizacja struktury bazy danych do wersji 1.1

1.1.3.2 Dodanie funkcji kompaktowania (zmniejszenia rozmiarów) bazy danych
1.1.3.6 AKTUALIZACJA ISTOTNA. Usunięto problem z wyświetlaniem danych szczegółowych występujący w ściśle określonych okolicznościach.
1.1.3.7

AKTUALIZACJA ISTOTNA. Usunięto problem z generowaniem raportów występujący po aktualizacji struktury bazy danych z wersji 1.0 do wersji 1.1.

Aktualizacja struktury bazy danych do wersji 1.2

1.1.3.8

Wersja obfitująca w zmiany:

 • dodano przycisk czyszczenia filtra w wyszukiwaniu użytkowników
 • dodano możliwość maksymalizacji okna głównego aplikacji
 • pojawiły się nowe opcję w menu "USTAWIENIA" oraz "SPRAWOZDAWCZOŚĆ"
 • menu stawienia umożliwia wybór rodzaju druków kart ewidencyjnych
 1. Karta nowego typu ze zdjęciem
 2. Karta klasyczna w 100% zgodna ze wzorem druku PZW
 3. Karta klasyczna drukowana tylko na jednej stronie
 • ulepszenie pracy z  formularzem zamówienia
 • menu sprawozdawczość umożliwia również druk nowego typu raportu !!!
1.1.3.16

Dodanie nowego raportu:

 • Pełna lista wpisanych członków koła
 • możliwość eksportu listy członków do formatu xls - Excel lub pdf
1.1.3.17 Drobna poprawka dotycząca interfejsu użytkownika
1.1.3.18

Dodanie nowego raportu - Wykaz członków którzy nie wnieśli opłaty za dany rok. Raport można wyeksportować np. do arkusza Excel lub pdf.

Dodatkowo wprowadzono możliwość zapisania adresów email członków koła oraz numerów telefonów.

W każdej chwili masz dostęp do wszystkich potrzebnych danych !!!

Aktualizacja struktury bazy danych do wersji 1.3

1.1.3.27

AKTUALIZACJA ISTOTNA.

Właśnie została wydana aktualizacja Ewidencji członków PZW.
Jedną z najważniejszych zmian jakie zawiera najnowsza wersja:
 • poprawiony moduł aktualizacji programu
 • poprawiona kompatybilność programu z systemami 64 bitowymi
 • poprawione drobne błędy w interfejsie programu
Program działa już popranie pod Windows 7 64bit!
1.1.4.0 Aktualizacja poprawiająca szybkość generowania wydruków oraz usuwająca drobne błędy przy wydrukach kart członków
1.1.4.8 Aktualizacja umożliwiająca pracę programu na komputerach o matrycach niższej rozdzielczości. Teraz aplikacja poprawnie działa nawet na tabletach i netbookach
1.1.4.11 Aktualizacja poprawiająca błąd występujący na niektórych komputerach związany z błędnie zapisywaniem dat.
1.1.4.19

Aktualizacja poprawiająca kompatybilność z niektórymi systemami w zakresie wydruków raportów.

Pojawił się nowy moduł aktualizacji. Zmiany w nazewnictwie pól (ujednolicenie nazewnictwa)

1.2.0.0 Aktualizacja frameworka. Teraz aplikacja wykorzystuje Microsoft .net 4.0
1.2.0.4 Pojawił się nowy raport opłaconych składek członkowskich
1.2.1.5 Poprawiono sortowanie danych w szczegółach użytkownika oraz raportach (karta nowego oraz starego typu. Wprowadzono przypomnienie o kopii bazy danych
 

bottom
top
Mapa witryny
Copyright © 2010 G-IT Grzegorz Nowak [Photo / Designed]
bottom